Make your own free website on Tripod.com
 :: Pengenalan
 :: Pentadbiran
 :: Akademik
 :: Hal Ehwal Pelajar
 :: Kemudahan
 :: Galeri
 :: Alumni Kolej
 :: Konvokesyen
 :: Hubungi Kami
 :: Kerjaya di KIDR
Hak Cipta Terpelihara © 2006 Kolej Islam Darul Ridzuan
:: PENGIKTIRAFAN
BIL
BIDANG
KELULUSAN LAN
LUAR NEGARA
DALAM NEGARA
1.
DIPLOMA USULUDDIN
MENJALANKAN KURSUS
AL-AZHAR (TAHUN AKHIR)
UNIV. JORDAN (45 JAM KREDIT)
UNIV. YARMOUK (40 JAM KREDIT)
UNIV. MUTAH (46 JAM KREDIT)
UNIV. AL-BAYT (46 JAM KREDIT)
IPTA, KUIS, SELANGOR (PEMINDAHAN JAM KREDIT)
2.
DIPLOMA SYARIAH ISLAMIYYAH
MENJALANKAN KURSUS
AL-AZHAR (TAHUN AKHIR)
UNIV. JORDAN (45 JAM KREDIT)
UNIV. YARMOUK (40 JAM KREDIT)
UNIV. MUTAH (52 JAM KREDIT)
UNIV. AL-BAYT (52 JAM KREDIT)
IPTA, KUIS, SELANGOR (PEMINDAHAN JAM KREDIT)
3.
DIPLOMA PERAKAUNAN
MENJALANKAN  KURSUS
-
IPTA, KUIS, KLIUC DAN KUTPM (PEMINDAHAN JAM KREDIT)
4.
DIPLOMA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM
MENJALANKAN  KURSUS
-
IPTA, KUIS, KLIUC DAN KUTPM (PEMINDAHAN JAM KREDIT)
5.
DIPLOMA BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB
MENJALANKAN  KURSUS
AL-AZHAR (TAHUN AKHIR)
UNIV. JORDAN (40 JAM KREDIT)
UNIV. MUTAH (45 JAM KREDIT)
UNIV. HASHIMIYYAH (52 JAM KREDIT)
IPTA, KUIS, SELANGOR (PEMINDAHAN JAM KREDIT)
6.
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT
AKREDITASI
-
JPA,
IPTA, KUIS, KLIUC DAN KUTPM (PEMINDAHAN JAM KREDIT)
:: SURAT PENGIKTIRAFAN