Make your own free website on Tripod.com
 :: Pengenalan
 :: Pentadbiran
 :: Akademik
 :: Hal Ehwal Pelajar
 :: Kemudahan
 :: Galeri
 :: Alumni Kolej
 :: Konvokesyen
 :: Hubungi Kami
 :: Kerjaya di KIDR
Hak Cipta Terpelihara © 2006 Kolej Islam Darul Ridzuan
:: MENGENAI ALUMNI
KURSUS
JUMLAH GRADUAN
DIPLOMA USULUDDIN
37
DIPLOMA BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB
27
DIPLOMA SYARIAH ISLAMIYYAH
48
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT
30
DIPLOMA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM
10
DIPLOMA PERAKAUNAN
11
JUMLAH
163
JUMLAH GRADUAN HINGGA MAC 2006