Make your own free website on Tripod.com
 :: Pengenalan
 :: Pentadbiran
 :: Akademik
 :: Hal Ehwal Pelajar
 :: Kemudahan
 :: Galeri
 :: Alumni Kolej
 :: Konvokesyen
 :: Hubungi Kami
 :: Kerjaya di KIDR
Hak Cipta Terpelihara © 2006 Kolej Islam Darul Ridzuan
:: PANEL PENASIHAT AKADEMIK & PEMERIKSA LUAR

DIPLOMA BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB
DR. BADRI NAJIB BIN ZUBIR
KULIYYAH OF ISLAMIC KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES, UIAM

DIPLOMA USULUDDIN
PROF. DR. ZAKARIA STAPA
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM  

DIPLOMA SYARIAH ISLAMIYYAH
PROF. MADYA DR. MUHD FAUZI BIN MUHAMAD
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UPM

DIPLOMA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM
PROF. DATO’ DR. SUDIN HARUN
BANK NEGARA MALAYSIA  

DIPLOMA PERAKAUNAN
PROF. MADYA DR. ABDUL RAHIM BIN ABDUL RAHMAN
KULIYYAH EKONOMI DAN SAINS PENGURUSAN, UIAM  

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT
PROF. MADYA DR. RAMLAN MAHMOD
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, UPM

:: ALIRAN KUKRIKULUM
 

MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN

 

LEMBAGA PENGARAH

 

SENAT

Penurunan Kuasa
:: ALIRAN KUKRIKULUM